Demian's Gamebook Web Page

Person - Ren, Rong-rong [任溶溶]

Sort by:

Items with "Ren, Rong-rong [任溶溶]" as Credited Translator

jué zé cóng shū [抉擇叢書]

1. sǐ wáng qǐng jiǎn [死亡請柬]
5. Juān tào [圈套]
6. Guǐwū zhī yè [鬼屋之夜]
7. Zhēngfú hào tàikōngchuán [征服號太空船]
8. Jīnhélǐ de yì shuāngshǒu [金盒裡的一雙手]
9. Xīxuèguǐ guī lái [吸血鬼歸來]
10. Huìxīng láilín zhī yè [彗星來臨之夜]