Demian's Gamebook Web Page

Person - Masaki, Yoshihiro [真崎義博]

Sort by:

Items with "Masaki, Yoshihiro [真崎義博]" as Credited Translator

Ankokujo no majutsushi [暗黒城の魔術師] (1 edition)
Maboroshi shiro no kaimeiro [幻し城の怪迷路] (1 edition)
Makai no chika meiro [魔界の地下迷宮] (1 edition)
Nanatsu no kikai guntou [七つの奇怪群島] (1 edition)