Demian's Gamebook Web Page

Person - Fukuda, Hiroshi [深田宏]

Sort by:

Items with "Fukuda, Hiroshi [深田宏]" as Credited Translator

Koufo no gen'ei [恐怖の幻影] (1 edition)
Mahoutsukai no sho [魔法使いの書] (1 edition)
Majutsushi no chousen [魔術師の挑戦] (1 edition)
Senshi no sho [戦士の書] (1 edition)