Demian's Gamebook Web Page

Series - Pilih sendiri pengembaraan anda

Please log in to leave a comment.

[List All Series] [List Series Full Text] [List Series Images] [List Series People] [List Series Subjects/Tags]

Language:Malay
Publisher: Penerbitan Pelangi -- Malaysia
Translated From: Choose Your Own Adventure (1979-1998) (English)

Gamebooks

1. Sumpahan vila berhantu
2. Kes Raja Sutera
3. Pemburu hantu
4. Gua masa
5. Rahsia ninja
6. Pengembaraan di dasar laut
7. Angkasa lepas dan ruang selepasnya

User Comments

No comments available.

Please log in to leave a comment.