Demian's Gamebook Web Page

Series - Tu ets l'autor

Please log in to leave a comment.

[List All Series] [List Series Full Text] [List Series Images] [List Series People] [List Series Subjects/Tags]

Language:Catalan
Publisher: Aquari -- Spain
Translated From: Twistaplot (English)

Gamebooks

1. Avui tu ets l' estrella de la televisió
2. Cursa vers el passat
3. El tren del terror
4. La fórmula dels problemes
5. L'atteratge forcos
6. El museo encantat

User Comments

No comments available.

Please log in to leave a comment.