Demian's Gamebook Web Page

Series People - Girisha shinwa adobenchaa geemu [ギリシャ神話アドベンチャーゲーム]

Kita, Motoko [喜多元子]

Aruteusu no fukushuu [アルテウスの復讐]
Boukensha no kikan [冒険者の帰還]
Minosu-Ou no kyuutei [ミノス王の宮廷]