Demian's Gamebook Web Page

Publisher - Shakai Shisosha [社会思想社]

A

Adobansuto Faintingu Fantajii [アドバンスト・ファイティング・ファンタジー]

G

Gendai kyouyou bunko: adobenchaa geemu bukku [現代教養文庫―アドベンチャーゲームブック]
Girisha shinwa adobenchaa geemu [ギリシャ神話アドベンチャーゲーム]

K

Kimi nara dousuru shokuryou mondai [君ならどうする食糧問題]
Konton no uzu [混沌の渦]

M

Monster Horror Show [モンスター・ホラーショウ]

O

Original Gamebooks [オリジナルゲームブック]
Ouji no taiketsu [王子の対決]