Demian's Gamebook Web Page

Person - Asaba, Sayako [浅羽莢子]

Sort by:

Items with "Asaba, Sayako [浅羽莢子]" as Credited Translator

Gendai kyouyou bunko: adobenchaa geemu bukku [現代教養文庫―アドベンチャーゲームブック]

1. Hifuki-san no mahou-tsukai [火吹山の魔法使い]
2. Barusasu no yousai [バルサスの要塞]
4. Samayoeru uchusen [さまよえる宇宙船]
9. Yuki no majo no doukutu [雪の魔女の洞窟]
14. Kyoufu no shinden [恐怖の神殿]

Soosarii [ソーサリー]

1. Shamutantino oka wo koete [シャムタンティの丘を越えて]
2. Jousai-toshi Khare [城砦都市カーレ] (reissue)
3. Sichi-hiki no daija [七匹の大蛇] (reissue)